ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Tin tức & sự kiện

Bác Hồ trong lòng thanh thiếu nhi, học sinh tỉnh nhà

BDK - Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, vị cha già của dân tộc Việt Nam. Người không chỉ để lại cho các thế hệ những bài học quý giá về gìn giữ và phát triển đất nước mà còn để lại trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam qua các thế hệ những tình cảm tôn kính, yêu thương; trong đó, có thế hệ trẻ thanh thiếu nhi, học sinh. Từ sự giáo dục, dạy bảo của thầy cô, của tổ chức đoàn, hội, các em đã lĩnh hội, hiểu biết và học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Chi tiết